قطعه‌کدهای کاربردی در یونیتی

در این بخش به بررسی تعدادی قطعه‌کد کاربردی می‌پردازیم:

ممانعت از به خواب رفتن صفحه‌نمایش پلیر در حین بازی

قطعه‌کد در یکی از متدهای Awake اولین صحنه نوشته شود.

Screen.sleepTimeout = SleepTimeout.NeverSleep;

ایجاد ویبره در دستگاه کاربر

(در صورت پشتیبانی)

HandHeld.Vibrate();

لود کردن صحنه

برای این کار باید فضای نام UnityEngine.SceneManagement وارد اسکریپت شود

SceneManager.LoadScene(index);

int index : شماره‌ی صحنه در پنجره‌ی بیلد

و یا

SceneManager.LoadScene(name);

string name : نام فایل صحنه

باز کردن Url (آدرس اینترنتی) در بازی

Application.OpenUrl(“https://unitycorn.ir”);

باز کردن صفحه‌ی اینستاگرام در بازی

Application.OpenUrl(“instagram://user?username=unitycorn_ir”);

خروج از بازی

Application.Quit();