نکات سی شارپ

زمان تقریبی موردنیاز برای مطالعه: ۱ دقیقه

یک آرایه از value type رفتاری شبیه به reference type دارد

یک نکته جالب و از قلم افتاده در زبان سی شارپ و جاوا این است که یک آرایه از value type هنگام پاس شدن به درون یک متد رفتاری شبیه به reference type نشان می دهد و مقدار آن تحت تاثیر اتفاقات داخل متد قرار می گیرد:

خروجی به صورت زیر است: