چند مثال تحت کنسول

زمان تقریبی موردنیاز برای مطالعه: ۶ دقیقهدر این قسمت تعدادی برنامه‌ی تحت کنسول سی‌شارپ را برای مرور مطالبی که توضیح داده شد بررسی می‌کنیم.

 

برنامه‌ی تشخیص مضرب بودن دو عدد نسبت به هم

این برنامه دو عدد به عنوان ورودی دریافت کرده و تشخیص می‌دهد که آیا یکی مضرب دیگری هست یا خیر:

از اصلی‌ترین ویژگی‌های کد که در نگاه اول به نظر می‌رسد وجود متدی به نام IsOneMultipleOfTheOther (آیا یکی از اعداد مضرب دیگری است؟) می‌باشد که دو ورودی عدد صحیح به نام‌های x و y دریافت می‌کند و خروجی آن از نوع bool می‌باشد. این متد به دلیل وارد نشدن به مباحث شی‌گرایی به صورت static تعریف شده است.

درون این متد یک if statement تعریف شده است که اگر باقیمانده‌ی عدد x بر y برابر ۰ یا باقیمانده‌ی y بر x برابر ۰ بود مقدار صحیح و در غیر این صورت مقدار غلط بازگردانده شود.

در بدنه‌ی متد اصلی برنامه ابتدا دو عدد صحیح به نام‌های a و b تعریف شده‌اند. سپس از کاربر خواسته می‌شود که عدد اول و دوم را وارد کند. این عمل با دستور Console.ReadLine(); انجام می‌شود. از آن‌جا که داده‌ی دریافتی از این طریق از نوع string بوده و پردازش بر روی رشته امکان‌پذیر نیست، کل این دستور را در ورودی متد Convert.ToInt32 قرار می‌دهیم. این از متد وظیفه‌ی تبدیل رشته به نوع داده‌ی int (در صورت امکان) را بر عهده دارد.

سپس در سطر ۱۷ یک if statement قرار داده شده است که ورودی آن، خروجی متد IsOneMultipleOfTheOther می‌باشد. بر همین اساس بسته به خروجی این متد، متن مناسب در کنسول چاپ خواهد شد.

برگه‌ها : 1 2 3 4